Český prostor je náš prostor a musíme si jej bránit

Jsme pod palbou propagandy Ruska a jeho spojenců. Jsme první na seznamu nepřátel a je nejvyšší čas začít aktivně bránit náš informační prostor! Na této stránce najdete prohlášení s návrhem potřebných kroků, odkaz na petici a informace o proběhlé demonstraci.

(English version)

Jde nám o jednu jedinou věc:
Aby vláda konečně začala s dezinformacemi a nepřátelskou propagandou něco dělat!

Již podepsalo

Toto je orientační přehled podpory naší petice od 6. května 2024. Poslední aktualizace počtu 2.6.2024.
2400 

Občanů ČR

 30

Známých osobností a politiků

Prohlášení

Vyzýváme vládu ČR,

aby neprodleně realizovala nezbytné kroky k obraně ČR proti hybridním hrozbám, zejména k obraně proti propagandě nepřátelských států a informační válce, kterou proti nám vedou.  Jsme první na ruském seznamu nepřátel. Čelíme masivní subverzi s cílem rozbít naši důvěru v demokratický stát a naši obranyschopnost. Vláda zřídila řadu odborných týmů, existují občanské iniciativy bránící náš informační prostor. Co však chybí, je koordinace, náležité financování a legislativní nástroje. Lepší obranu proti nepřátelské propagandě si přeje výrazná většina občanů. Občané mají právo na svobodné a férové volby. A stát musí toto právo chránit před vměšováním cizích mocností.

Vybudování této obrany vláda slíbila v programovém prohlášení. O její potřebě mluví prezident republiky, předseda Senátu i někteří členové vlády, na věci existuje široká shoda mezi odborníky, zpravodajskou komunitou a zástupci armády. Podle výzkumu STEM si přes 70% voličů přeje, aby stát řešil dezinformace.(1)  Také “Analýza připravenosti České republiky čelit závažné dezinformační vlně” (zpráva MV ČR), kterou vláda schválila v únoru 2023,(2) pojednává o naší významné nepřipravenosti. Všichni víme, co je třeba dělat, ale konkrétní aktivity státu chybějí. Je proto čas začít konečně něco dělat!

Česká republika je od května 2021 na seznamu nepřátel Ruské federace. Čelíme mnohaleté informační subverzi. Víme, že si Rusko a další aktéři najímají vojensky vycvičené týmy na zmanipulování voleb.(3) Vidíme, jak Kremlem placení agenti léta systematicky rozbíjejí důvěru obyvatel (4) v instituce státu, v armádu, v soudy, veřejnoprávní média, vědecké instituce. Způsob, kterým si Rusko dlouhodobě a úspěšně pěstuje vlivovou síť k šíření propagandy v Evropě, odhalila nedávná kauza Voice of Europe.(5) Důsledky sledujeme v přímém přenosu např. na Slovensku. Společnost zpracovaná letitou ruskou propagandou je bezbranná vůči kampani postavené na strašení válkou a “dekadentním Západem”.

V ČR máme nastavené přísné finanční limity pro vedení volební kampaně. Na druhou stranu  nijak neomezujeme, aby do kampaně vstoupila propaganda otevřeně nepřátelských režimů, jimi placené weby, facebookové stránky či youtubové kanály s dosahem statisíců sledujících. Proč? Jistě nebudeme hájit “svobodu projevu” podvodníka, který vyláká z lidí peníze na “investice”. Nebudeme hájit “svobodu projevu” někoho, kdo nám pro zdraví doporučuje pít louh, “svobodu projevu” někoho, kdo se pod falešnou identitou chce dostat do soukromí našich dětí. Zrovna tak nebudeme hájit “svobodu projevu” agentů cizí moci, kteří v naší zemi prodávají zájmy Kremlu, Teheránu nebo Komunistické strany Číny.

Férové volby jsou jádrem demokracie. A vláda je povinna férové a svobodné volby chránit. Svobodné volby neznamenají pouze to, že máte právo jít volit, ale také to, že bude zachován demokratický prostor pro politický souboj, pro vyjádření názorů a argumentů, ne pro bezbřehou manipulaci a propagandu, která ohrožuje naši bezpečnost.

Nehodláme přihlížet opakování slovenského scénáře v České republice. 

Je v zájmu každé demokratické vlády bránit informační bezpečnost země. Je to v zájmu státu a jeho institucí, v zájmu občanů, v zájmu politického přežití demokratických stran. Když začneme teď, můžeme to společně zvládnout.

Demonstrace v Praze 31. května 2024

Hradčanské náměstí od 18:00

Na akci vystoupili a naši výzvu podpořili:

 • Vladimír Votápek, analytik rizik

 • Bohumil Kartous, mluvčí Českých elfů

 • Josef Holý, publicista, Kanárci v síti

 • Andrea Michalcová, ředitelka Centra pro informovanou společnost

 • Václav Marhoul, režisér

Pozváni byli i zástupci vlády a další vrcholoví představitelé státu.


Podpořili nás

Naši petici podpořily mimo jiné následující známé osobnosti:
Tomáš Halík
kněz, teolog a profesor UK
Petr Nutil
publicista, spoluzakladatel manipulatori.cz
Tomáš Petráček
teolog a církevní historik
Alexandra Alvarová
spisovatelka a publicistka, protagonistka podcastu Kanárci v síti
Tereza Boučková
spisovatelka a publicistka
Bob Kartous
zástupce Českých elfů
Martin Exner
poslanec PSP ČR
Věra Roubalová Kostlánová
psychoterapeutka, disidentka, mluvčí Charty 77
Vladimír Dzuro
bývalý šéf kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN
Fedor Gál
sociolog a prognostik
Olga Sommerová
dokumentaristka
Jaroslav Hutka
hudebník, skladatel, disident
Jiří Padevět
spisovatel a nakladatel
Hayato Okamura
poslanec PSP ČR
Dagmar Pecková
operní pěvkyně
Zdeněk Hel
biochemik, profesor imunologie
Josef Holý
publicista, odborník na AI a algoritmy
Václav Marhoul
režisér
Bára Štepánová
herečka
Jan Rejžek
filmový kritik a novinář
Filip Rajmont
herec a dabér
Vladimír Votápek
diplomat a analytik rizik
Michael Romancov
politický geograf
Jan Hřebejk
režisér
Jan Hřebejk
režisér
Jiří Šesták
herec a spisovatel
Michael Kocáb
hudebník
Václav Němec
filosof
Vavřinec Hradílek
kajakář

Přidejte se také k naší výzvě

Není vám jedno, že i v tuto chvíli na náš český prostor útočí různí  šmejdi, převážně placení z Ruska,
a vláda s tím nic nedělá? Tak nečekejte a podepište naši petici. Čím víc nás bude, tím dříve se věci dají do pohybu. Děkujeme.
Vzkazy od našich prvních petentů:
podepisuji, záleží mi na budoucnosti naší země  ✻  musíme se bránit  ✻  ruská propaganda jede na plné obrátky  ✻  není nejvyšší čas, ale poslední možnost  ✻ aby vláda konečně zasáhla proti proruským kolaborantům  ✻  téma dezinformací podceňováno a zlehčováno  ✻  hybridní hrozby je třeba řešit neprodleně  ✻  nechci, aby se o naší budoucnosti už zase rozhodovalo v Moskvě  ✻  je třeba odlišit právo na názor a záměrné šíření lží a dezinformací  ✻  demokracie se musí bránit  ✻  nechci pro své děti ruSSký svět  ✻  neúspěch v právě probíhající hybridní válce je jen cestou k válce skutečné  ✻  demokracie je souboj názorů, lež však není názor

Návrh deseti kroků k informační bezpečnosti

 1. Stanovit koordinátora obrany při Úřadu vlády, dát mu pravomoci, tým, technické vybavení, finance.

 2. Zřídit expertní skupinu pro realizaci obrany (s využitím akademického a nevládního sektoru), nastavit společná cvičení resortních týmů. 

 3. Posílení strategické komunikace státu s využitím kapacit nevládního sektoru.

 4. Nastavit financování nevládních organizací pracujících na informační bezpečnosti.

 5. Nastavit podporu nezávislých médií.

 6. Demonetizace dezinfo scény (ve smyslu iniciativy NELEŽ) - konec státní inzerce na dezinfowebech.

 7. Posílit mediální výchovu a gramotnost (školy, média), zpravodajství o kybernetických hrozbách (ve stylu Hoaxy a podvody), využít hotové vzdělávací projekty (např. JSNS).

 8. Vypracovat národní strategii k regulaci sociálních sítí, koordinovat s EU.

 9. Legislativa: napsat zákon definující pravomoc státu k zablokování online obsahu v případě zásadního ohrožení bezpečnosti; upravit trestní odpovědnost za šíření dezinformací se závažnými dopady.

 10. Zřídit grantový systém pro financování informační obrany (neziskovky, média) v rozsahu 150 mil. Kč ročně.

(podle Michala Klímy)

Návrh systému strategické komunikace státu

 1. Každé ministerstvo potřebuje vlastní experty na strategickou komunikaci.

 2. Pro strategickou komunikaci je třeba vyhradit personálně stabilní služební místa, zaměstnanci strategické komunikace nesmí být přímo podřízení tiskovým mluvčím.

 3. Na Úřadu vlády musí vzniknout centrální orgán pro koordinaci strategické komunikace, tvorbu strategií, dohled nad implementací resorty, vzdělávání komunikačních pracovníků, evaluaci komunikačních aktivit a řešení kompetenčních sporů.

 4. Vedení strategické komunikace se musí zodpovídat vládou jmenovanému koordinátorovi strategické komunikace, který ručí za nezneužití systému, musí být pod dohledem poradního a watchdogového orgánu a musí jednat s maximální transparentností včetně aktivního zveřejňování strategických priorit, analytických i sociologických podkladů.

 5. Do strategické komunikace je třeba zapojit nevládní neziskové organizace a profesní organizace v poradenské a watchdogové roli.

 6. Strategická komunikace se musí týkat vymezených témat, která vychází z hodnot Ústavy, strategických dokumentů a společenské shody. Tyto témata konkretizuje vláda a dále resorty.

 7. MV, MZV a MO potřebují posílené kapacity specialistů na analýzu a předcházení vnitřních a vnějších bezpečnostních hrozeb v informačním prostoru.

 8. Vládní Centrum strategické komunikace musí dohlížet, že resortní jednotky strategické komunikace komunikují v souvislosti s identifikovanými hrozbami a rozhodovat kompetenční spory mezi jednotlivými aktéry.

 9. Zástupci strategické komunikace se musí účastnit krizových štábů a mají být v průběžném kontaktu s bezpečnostními složkami.

 10. Orgány strategické komunikace musí být v krizích schopné rychle mobilizovat kapacity ministerstev i externí dodavatele skrze rámcové smlouvy.

 (Podle analýzy kolektivu autorů: Miroslav Crha - Frank Bold, Pavel Havlíček  - Asociace pro mezinárodní otázky, Veronika Víchová - Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, Nikola Hořejš - STEM)

Podporují

Děkujeme všem skupinám a organizacím, které tento projekt podporují:
Občanský rozcestník

Síť aktivních občanů Hradec Králové
Manipulátoři.cz

Milion chvilek
pro demokracii
Pulse of Europe

podcast
Kanárci v síti
skupina
Kaputin
Občanská síť
pro)(hnutí
Karlovarsko pro demokracii

Centrum pro informovanou společnost
Neohnutí z.s.

Masarykova společnost Hradec Králové
Občanské zázemí

zdravotnizajisteni.cz

Kroky pro demokracii
Česká Lípa
Milion chvilek
Hradec Králové
BEZDEZiNFA

Chybí zde vaše logo?
Napište nám!

Časté otázky

Zde jsou odpovědi na věci, na které se často ptáte.

Co je cílem vaší akce?

Aktivovat občanskou společnost a vytvořit tlak na vládu, aby dezinfo scénu a ruskou subverzi začala konečně řešit.

Co přesně by vláda měla dělat, na webu nic takového neuvádíte?

Co je třeba proti dezinformacím dělat, je všeobecně známo a vláda má jasné konkrétní kroky vypracované svými vlastními odborníky. Nám jde čistě o to, aby se vláda začala vypracovanými doporučeními řídit.

Vy chcete omezovat svobodu slova?

Vůbec ne. Svoboda slova (individuální občanské právo) a informační subverze, dezinformace nebo psyops (čili hybridní válka cizího nepřátelského státu vedená proti ČR) jsou naprosto odlišné věci. Pokud to pochopí více lidí a bude se o tom více mluvit, budeme to brát jako úspěch naší petice.  

Chcete po vládě, aby zavedla cenzuru?

Nevoláme po cenzuře, to je jen laciný protiargument, argumentační faul zvaný slaměný panák. V textu naší výzvy nic o cenzuře není, voláme po souboru komplexních opatření, mezi které patří i omezení šíření (amplifikace) dezinformací. Když váš soused bude venku hulákat lži a pomluvy o vaší rodině, tak přece není vůbec nic špatného na tom, alespoň zavřít okno.

Chci vám pomoci, co mám udělat?

Napište nám na e-mail v kontaktech a my se vám ozveme.

Mohu přispět finančně?

Tato výzva není primárně o finanční podpoře, ale pokud chcete přispět menší částkou na organizaci demonstrace, tak samozřejmě budeme rádi. Přispět můžete na transparentní účet 2401674005/2010 a v poznámce prosím uveďte "český prostor". Účet spravuje skupina Karlovarsko pro demokracii. Děkujeme.

Letáky ke stažení

Prosíme, pomozte získat pro tuto petici co nejvíce podpisů! Zde si můžete stáhnout letáky k vylepení nebo rozdávání ve vašem okolí:


leták A4
 • A4, s textem výzvy, pro barevný tisk
Kontakt

Za tímto projektem stojí občanská skupina Společně to dáme, hlavními organizátory jsou: Ondřej Bednář, Zuzana Böhmová, Kateřina Dvouletá, Lucie Javůrková, Petr Lázňovský, Machal Majzner, Jan Valdman

ceskyprostor@gmail.com
www.spolecnetodame.cz